Konferencja CZŁOWIEK ANTROPOCENU

15 Października 2016, 09:00 (Sobota) - 16 Października 2016, 16:00 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Dla uczestników konferencji CZŁOWIEK ANTROPOCENU
już niedostępne -

Cykl wykładów, prelekcji, panelów i dyskusji poświęcony będzie refleksji nad epokową zmianą: uznaniu, że człowiek jest głównym czynnikiem zmian o zasięgu geoekosystemowym, co znajduje odzwierciedlenie w procesach geologicznych. Jesteśmy bowiem świadkami przełomowego wydarzenia, jakim jest naukowa akceptacja zmiany epoki geologicznej z Holocenu na Antropocen.
Pojęcie antropocenu jest głośno dyskutowane, ale też i krytykowane, nie tylko w kręgach naukowych. Nowej świadomości ekologicznej towarzyszą ciekawe spory i napięcia, w których wyłania się sposób myślenia i kultura na czasy pełnej odpowiedzialności człowieka za Ziemię. W czasie konferencji chcemy przybliżyć atmosferę naukowej krytyki tej zmiany, która swym zasięgiem obejmuje nie tylko naukę, ale także kulturę. Pokażemy konkretne pomysły i mniej konkretne wizję życia w Antropocenie. Konferencję współtworzyćbędą naukowcy, kuratorzy, artyści, liderzy opinii, dziennikarze oraz myśliciele.


Zobacz również:

konferencje konferencje w Wrocławiu wydarzenia Wrocław Agata Bona Dorota Stępniak dr Andrzej W. Nowak Edwin Bendyk Jason Moore Kerstin Oloff Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka prof. dr hab. Piotr Matczak